Lokaler

Store sal.

Fra 50-110 personer, på runde borde.

Lille sal.

Fra 20-44 personer, på runde borde.

Havestuen.

Fra 20-44 personer, på runde borde.