Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Carsten Holmberg ApS

1. Indledning

1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle selskaber hos Carsten Holmberg ApS og leverancer fra Carsten Holmberg ApS.

2. Bestilling.

2.1. Bestilling af arrangementer skal ske senest 5 hverdage før det pågældende arrangement. Ved senere bestilling end dette forbeholder vi os retten til afvise, ændre eller på anden måde ændre i bestillingen efter aftale med kunden.

2.2. Ved allerede bestilte arrangementer kan der foretages ændringer eller afbestilling indtil 8 dage før arrangementet. Ændringer skal sendes skriftligt på mail til carsten@eatmosfaere.dk. Ændringer er ikke endeligt godkendt og accepteret før kunden modtager en mail retur med bekræftelse.

2.3. Ved bestilling modtager kunden en faktura på aftalt reservationsgebyr. Ved arrangementer i indeværende år kr. 2500,- ved bestilling flere år ud i fremtiden kr. 5000,-

2.4. Såfremt arrangementet afbestilles senere end et halvt år før arrangementets afholdelse, tilbagebetales reservationsgebyret ikke.

3. Afbestilling.

3.1. Indtil 8 dage inden kan der ændres på antal kuverter til arrangementer. Herefter faktureres halv pris på evt. kuverter der afbestilles.

3.2. Ved afbestilling 48 timer eller senere inden arrangementet faktureres fuld pris på evt. afbestilte kuverter.

4. Planlægning, opdækning mv.

4.1. Efter endelig bestilling afholdes der snarest muligt et indledende møde med kunden. Herefter foregår øvrig kommunikation på mail og/eller telefon.

4.2. Bordplan skal modtages senest 3 dage inden arrangement afholdes, gerne pr. mail. Såfremt der er bordkort bedes de sorteret i korrekt orden inden vi modtager dem, hvorefter vi gerne sætter dem på bordene.

4.3. Som udgangspunkt er der et menukort til hvert bord. Ønsker kunden menukort til hver enkelt gæst er dette for egen regning.

4.4. Opdækning er som udgangspunkt på runde borde med hvide duge, stofservietter, lys og blomster. Ved specielle ønsker udover dette bliver der pålagt et gebyr der svarer til det ekstra beløb som de specielle ønsker medfører. (ekstra udgifter kan f.eks. være leje af højborde, specielle blomster, farvede duge og servietter mv.)

4.5. Ønsker kunden selv at pynte lokalet sker dette for egen regning. Al ekstra pynt, borde, blomster, mv. skal fjernes ved arrangementets afslutning.

4.6. Skal der opsættes æresport skal dette meddeles i forbindelse med planlægning af arrangementet og æresport kan tidligst opsætte på dagen og kun efter nærmere aftale.

5. Priser

5.1. ”Fest til fast pris” gælder fra festen starter og et nærmere aftalt antal timer frem. Når det aftalte antal timer er gået er prisen kr. 1000,- pr. påbegyndt time, samt drikkevarer efter forbrug.

5.2. Projektor med tilhørende lærred forefindes på Eatmosfære og kan lejes for kr. 300,-

6. Afslutning af festen.

6.1. Der serveres alkohol frem til kl. 02.00, hvorefter al udskænkning ophører. Festen slutter senest kl. 02.30, på hvilket tidspunkt tjenerne på høflig vis tænder for lyset og gør gæsterne opmærksom på at festen slut.

6.2. Ved festens afslutning skal kunden som udgangspunkt sørge for at rydde festlokalet for gaver og andre personlige genstande. Vi fralægger os et hvert ansvar for kundens genstande som følge af bortkomst, tyveri, indbrud, skade eller lignende.

7. Betaling.

7.1. Betaling sker på dagen når arrangementet er ovre. Reservationsgebyr fratrækkes endelig regning ved betaling.

7.2. Der sendes kun faktura til virksomheder med gyldigt CVR-nr. Der tillægges et faktureringsgebyr på kr. 250,- pr. faktura.
DER MODTAGES IKKE KONTANTER.

8. Øvrigt.

8.1. Kunden afholder selv udgiften til mad til musikere som kunden har booket, pris herfor kr. 200,- for mad, drikkevarer afregnes efter forbrug.

8.2. Oplys venligt ved bestilling om evt. allergener, hvorefter vi skal gøre vores bedste for at tilgodese jeres gæster.

8.3. Vi bestræber os på at servere ”rigtig” mad til de yngste, hvorfor vi som udgangspunkt serverer samme menu til børn som til de voksne, blot i børnevenlige størrelser. Dette gælder for børn under 10 år. Såfremt der er specielle ønsker til selskabets yngste deltagere kan dette efterkommes.

9. Særlige betingelser ved catering.

9.1. Bestilling.
Bestilling af catering skal ske senest 5 hverdage før det pågældende arrangement. Ved senere bestilling end dette forbeholder vi os retten til afvise, ændre eller på anden måde ændre i bestillingen efter aftale med kunden.
Ved allerede bestilte arrangementer kan der foretages ændringer eller afbestilling indtil 7 dage før arrangementet. Ændringer skal sendes skriftligt på mail til carsten@eatmosfaere.dk. Ændringer er ikke endeligt godkendt og accepteret før kunden modtager en mail retur med bekræftelse.

9.2. Afbestilling.

Indtil 8 dage inden kan der ændres på antal kuverter til arrangementer. Herefter faktureres halv pris på evt. kuverter der afbestilles.
Ved afbestilling 48 timer eller senere inden arrangementet faktureres fuld pris på evt. afbestilte kuverter.

9.3. Levering af maden mv.

Maden er færdiganrettet og lige til at servere eller sætte på buffet ved levering. Der betales 5 kr. pr. km tur/retur målt fra køkken.
Fade, skåle og anden service er til høflig udlån og skal returneres i rengjort stand senest 3 hverdage efter kundens arrangement. Afleveringstidspunkt skal aftales på forhånd. Ved mangelfuld rengøring faktureres kr. 500,- herfor.
Såfremt udlånt service ikke leveres retur faktureres kostpris herfor.
Der leveres ikke bestik, service, tallerkener og “ta-ting” som fx. tænger, sauce skeer og store skeer.
Ved egen afhentning af menu vil forretten være anrettet og det varme mad være i varmekasser der kan holde sig varmt ca. 2 timer. Salater, ost, desserter mv. vil være anrettet på fade, med mindre andet er aftalt. 

10. Særlige betingelser ved køb af billetter til arrangementer og take-away

10.1 Bestilling / køb

Foretages online via vores hjemmeside og online bestillingssystem.

10.2 Betaling

Betalingen trækkes når billetten købes / maden bestilles.

10.3 Levering

På arrangementer fremgår der hvor og hvornår arrangementet finder sted og billetter medbringes og indløses i døren.
Ved take-away fremgår det hvilken dag/tidpunkt maden kan afhentes på vores adresse.

10.4 Force Majeure

Hvis et arrangement aflyses af eatmosfære pga. force majeure og der ikke laves nyt liggende arrangement, vil betalingen blive refunderet til kunden. eatmosfære har 14 dage til at finde og melde en ny dato for arrangementet.
Take-away: Hvis eatmosfære mod forventning ikke kan producere den bestilte mad og der ikke kan findes anden ordning med kunden refunderes betalingen.

10.5 Fortrydelsesret

Ved køb af billetter kan disse ikke fortrydes/refunderes hvis der er mindre end 2 måneder til afholdelsen af arrangementet billetterne vedrører.
Ved køb af mad/take-away kan bestillingen ikke fortrydes hvis det er mindre end 7 dage til afhentningsdagen.

Alle priser er inkl. moms.